واژه‌بان چه خدماتی ارائه‌می‌دهد؟

توسط مونا دژبان

گروه تولید محتوای واژه‌بان، بر تولید و ارائه محتوای متنی و نوشتاری تمرکز دارد، چرا که واژه‌بان باور دارد تخصص‌گرایی در یک زمینه باعث افزایش کیفیت کار و تولیدات می‌شود، به همین دلیل است که ما وارد فرایند تولید انواع دیگر محتوا نمی‌شویم و تولیدات ما محدود به محتوای نوشتاری و متنی است.
محتوای نوشتاری که واژه‌بان تولید می‌کند، انواع گوناگونی دارد که می‌توانید آن‌ها را در ادامه مشاهده کنید.

مقالات وبلاگی

این دسته از محتوای نوشتاری دارای ساختار ویژه‌ای است و باید سئومحور و طبق زمان‌بندی، تولید شود.

گزارش

در گزارش‌ها معمولا یک رویداد از جنبه‌های گوناگون بررسی و گاه نقد می‌شود اگر به دنبال ارائه یک گزارش از روید‌ادهای خاص هستید، واژه‌بان گزارش‌های منحصربه‌فردی تهیه می‌کند.

محتوای سایت

این نوع از محتوا، طبق استراتژی محتوایی و بر اساس دسته‌بندی موضوعی، کلمه‌های کلیدی، تعداد کلمات مشخص تولید می‌شود.

ایمیل

ایمیل‌های یک برند بیان‌گر هویت آن برند است، بنابراین محتوای ایمیل و جذابیت آن اهمیت زیادی دارد، واژه‌بان ایمیل‌هایی طراحی و تولید می‌کند که چهرهٔ یک برند را در ذهن مخاطب بیش از پیش برجسته کند.

مقالات ترجمه، ترجمه اقتباسی و بومی شده

در بازار کنونی محتوا، ترجمه تحت‌الفظی برای خواننده گیرایی و کاربرد ندارد، به همین دلیل مقاله‌های ترجمه شدهٔ واژه‌بان متناسب با فرهنگ سرزمین‌مان رنگ و بوی ایرانی به خود می‌گیرد.

رپورتاژ

این نوع از محتوای متنی، دارای حساسیت زیادی است؛ چرا که معرف کسب و کار شما در سایر رسانه‌هاست، به همین دلیل باید به صورت تخصصی و کاملا سئومحور نوشته شود.

محتوای متنی شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی برای انتشار محتوای متنی محدودیت دارند، از این رو برای بیان مطالب فرصت و فضای کمی وجود دارد، هنر واژه‌بان این است که با متن‌هایی کوتاه اما تأثیرگذار، مطالب شما را بیان کند.

پیامک

فضای پیامک‌ها بسیار محدود است و بیان مطالب در آن‌ها باید کاملا گزیده و خالص باشد، واژه‌بان پیامک‌های گویا و گزیده‌ای تولید می‌کند.